ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရုက္ခဗေဒဌာန

ရုက္ခဗေဒ ဘာသာရပ် (ပထမနှစ်-ထူးချွန်) သင်တန်းများကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် ပထမနှစ်မှ စတုတ္ထနှစ်၊ ပထမနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)မှ တတိယနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)အထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၃၀၀ ကျော် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။ ရုက္ခဗေဒဘာသာရပ် ပထမနှစ်(ထူးချွန်) သင်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်မှာ စုစုပေါင်းရမှတ် ၄၀၀ (ဇီဝဗေဒ ဂုဏ်ထူး) ရရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဇီဝဗေဒတွင် အခြားသက်ရှိများအား လေ့လာသည့်နည်းတူ အပင်များ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ဇီဝစက်ဝန်းတို့ကို ဆဲလ်၊ တစ်ရှူး၊ အင်္ဂါအစိပ်အပိုင်း၊ အရေအတွက်၊ စုစည်း ပေါက်ရောက်ပုံ တို့မှ တဆင့် မောလီကျူး၊ မျိုးဗီဇနှင့် ဇီဝဓာတု စသည့် အဆင့်ပေါင်းစုံ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ လေ့လာ သုံးသပ်နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ အဆင့်အသီးသီးတွင် ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည် အပင်များ၏ အမျိုးအစား ခွဲခြားပုံ၊ ခန္ဓာဗေဒအားဖြင့်လည်းကောင်း ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့် လည်းကောင်း ဖွဲ့တည်ပုံ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို စူးစိုက်လေ့လာကြသည်။ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ သက်ရှိများအား အပင်နှင့် သတ္တဝါဟု ခွဲခြားထားလေ့ရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒတွင် သတ္တဝါမဟုတ်သည့် သက်ရှိအားလုံး အကျုံးဝင်သည်။ အပင်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများ၏ အခြေခံကျသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးလှသည်။

Read more ...

၁။       ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် သင်တန်း အသီးသီး အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည် -

(က)    ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။

(ခ)      ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူသည် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဝင်ခွင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာမှုရှိရမည့် အပြင် မိမိ၏တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင် ရမှတ်သည် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှုရှိရမည် -

 

Read more ...

The Norwegian embassy in Yangon, in collaboration with the University of Yangon, is proud to announce the second time grant for the 10 Bachelor’s scholarships to study at the University of Yangon in the fields of history and humanities.

Read more ...

It is our pleasure to invite international and national scholars to the International Conference of University and National Development. The conference is jointly organized by the University of Yangon and the Centre of Excellence on Urban and Regional Development (University of Yangon) in collaboration with the University of Cologne, Germany, and the Geographical Association of Myanmar (GAM). It will take place at the University of Yangon on 16th December 2017.

Read more ...

  • ၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Environmental Studies ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာဘွဲ့ (၁)နှစ် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည် ြဖစ်ပါသည်။
  • ၂။ အထက်ပါဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်းကို အောက်ပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
    (က) ြပည်ထောင်စုသမ္မတ ြမန်မာနိုင်ငံသား ြဖစ်ရမည်။
    (ခ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ြဖစ်ရမည်။
  • ၃။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကျောင်းသားရေးရာဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၅၃၄၃၉၀ တွင် ရုံးချိန် အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
  • ၄။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားရေးရာနှင့် ကျောင်းဆောင်များဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် (၂၈-၁၁-၂၀၁၇) ရက်၊ (အင်္ဂါ) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရပါမည်။