တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆလသ ၅၄၃ မနော်ခရစ္စတင်း  
ဆလမ ၄၉ မမြတ်ဆုစံ  
ဆကရ ၃၈၈ မဆုရွှေရည်လွင်  
ဆကရ ၁၉၆ မနီနီထွန်း  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆပသ ၅၃၉ မဖြိုးဖြိုးမောင်  
ဆဒဂ ၅၈၉ မရှင်းသန့်သော်  
ဆကရ ၆၁၉ မောင်ဉာဏ်မြူးဇော်  
ဆကရ ၆၈၂ မဇွန်ပွင့်ဖြူ  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - မနုဿဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဒဂ ၂၀ မမျိုးချယ်ရီကျော်  
တမ ၁၆၄၆ မောင်စိုးဝေလျှံ  
ဆဒဂ ၅၄၈ မထိုက်ထိုက်ဦးဝေ  
မမ ၅၂၉ မောင်မင်းအောင်စွမ်း  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ  
        ဦးရေ ( ၁၂၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၁၉၇ မောင်ထက်မြက်မင်းထွန်း  
ဆကရ ၃၅၂ မသဇင်လင်း  
ဆဗဟ ၃၃၅ မောင်ရဲထက်လင်း  
ဆကရ ၂၉၂ မမေမျက်ချယ်မြင့်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - အရှေ့တိုင်းပညာ  
        ဦးရေ ( ၁၅ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆအစ ၅၀၆ မပြည့်ပြည့်ဖြိုး  
ဆဒဂ ၉၂၆ မငုရွှေရည်  
ဆမက ၁၈၉၀ မအိအိဖြူ  
မရ ၅၆၆ မယွန်းရွှေရည်  
Read more ...