ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်အောင်)
 
စဉ် ဘာသာရပ် စုစုပေါင်းဦးရေ
မြန်မာစာ ၁၂၄
မြန်မာမှုပညာ
အင်္ဂလိပ်စာ ၆၁
ပထဝီဝင် ၁၅
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ ၇၆
သမိုင်း ၁၇
ဒဿနိကဗေဒ ၃၀
စိတ်ပညာ ၃၉
ဥပဒေပညာ ၁၂၂
၁၀ အရှေ့တိုင်းပညာ ၁၅
၁၁ နိုင်ငံတကာ ၁၂၀
၁၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၆၈
၁၃ မနုဿဗေဒ ၁၉
၁၄ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ၅၃
၁၅ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ ၅၀
၁၆ ဓာတုဗေဒ ၁၃၀
၁၇ ဇီဝဓာတုဗေဒ ၇၀
၁၈ ရူပဗေဒ ၁၁၃
၁၉ သင်္ချာ ၁၃၀
၂၀ သတ္တဗေဒ ၁၃၀
၂၁ ငါးလုပ်ငန်း ၄၇
၂၂ ရုက္ခဗေဒ ၁၁၈
၂၃ အဏုဇီဝ ၆၅
၂၄ ဘူမိဗေဒ ၁၃၉
၂၅ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ ၁၁၀
၂၆ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ ၉၃
စုစုပေါင်း ၁၉၆၂