တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ  
        ဦးရေ ( ၅၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆပသ ၅၃၉ မဖြိုးဖြိုးမောင်  
ဆဒဂ ၅၈၉ မရှင်းသန့်သော်  
ဆကရ ၆၁၉ မောင်ဉာဏ်မြူးဇော်  
ဆကရ ၆၈၂ မဇွန်ပွင့်ဖြူ  
စရ ၁၂၁ မဆုဝင့်ထည်  
ဆတဥ ၄၉၂ မဆုဝတ်ရည်ထွန်း  
ဆလမ ၃၉၉ မဇင်မာခိုင်  
ကမ ၃၈၃ မလချမ်ဇယ်ညွယ်  
အမ ၄၀ မဇူးဇူးဝင်းသန်း  
၁၀ ဆဒဂ ၃၇၄ မောင်ဇွဲထက်မင်း  
၁၁ နပမ ၃၃၈ မောင်ထူးအောင်လင်း  
၁၂ ဆမက ၁၉၉ မအင်ကြင်းခင်  
၁၃ ဆဒမ ၂၂၂၅ မယွန်းဆုရည်  
၁၄ ဆစခ ၂၁၁ မယုယုဝင်း  
၁၅ ပင ၄၉၆ မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း  
၁၆ ဆဗဟ ၆၇၈ မနှင်းအဉ္ဇလီ  
၁၇ ညလ ၁၃၆၂ မောင်ဟိန်းဆက်အောင်  
၁၈ ပအမ ၇၃ မမိုးပြည့်မွှေးဇွန်  
၁၉ ဆသယ ၈၆၇ မယမင်းရွှေရည်  
၂၀ ဆဗဟ ၄၅ မထက်ရည်မွန်ကျော်  
၂၁ ဆသဝ ၂၀၇ မောင်တင်ထက်ဝင်း  
၂၂ ဆရက ၃၇၇ မသျှီနိုစံ  
၂၃ ရတ ၂၅၄ မဆုမြတ်နိုး  
၂၄ ဆသ မထက်ဧကရီကျော်  
၂၅ ဆဗဟ ၃၈၂ မရှင်မင်းလှိုင်  
၂၆ ရတ ၂၆၁ မခေါန်ဆိုင်းမိုင်းမိုင်  
၂၇ ဆဗဟ ၄၀၉ မနှင်းအိအိဝင်း  
၂၈ ဆလတ ၂၆၅ မအေးမြတ်မြတ်မိုး  
၂၉ နဥန ၁၂၅ နော်ချယ်ရီထူး  
၃၀ ဆသယ ၈၇၉ မောင်သဲမောင်မောင်  
၃၁ ဆလတ မောင်လင်းထွဋ်ကျော်  
၃၂ ရရ ၁၀၃၆ မနေရီလင်း  
၃၃ တမ ၁၁၆ မယွန်းဝေသီ  
၃၄ မလ ၁၁၂၉ မပြုံးဆုအောင်  
၃၅ ဆစခ ၁၉၃ မနှင်းအေးလှိုင်  
၃၆ မလ ၈၈၉ မငွေစင်ရွှန်း  
၃၇ အမ ၂၈ မနှင်းလဲ့ရွှေရည်  
၃၈ ဆတမ ၂၀၉ မနန်းအိအိလှိုင်  
၃၉ ဆအလ ၁၁၈ မအေးချမ်းမော်  
၄၀ မလ ၁၀၇၀ မောင်ကောင်းဈာန်သစ်  
၄၁ ဆပသ ၉၇၃ မဆုမြတ်ဇူလိုင်ဦး  
၄၂ ဆဒရ ၄၂၀ မဝိုင်းမိုမိုဦး  
၄၃ အသ ၄၆၆ မသီရိကျော်  
၄၄ နဥန ၃၂၉ မောင်ရဲမာန်ဦး  
၄၅ ဆဒမ ၅၄၄ မမေသူချို  
၄၆ ဆဗဟ ၃၂၃ မောင်လင်းသုခရွှေ  
၄၇ အသ ၁၀၃ မကြည်နူးဖြူစင်  
၄၈ ဆစခ ၁၆၃ မအင်ကြင်းမွှေး  
၄၉ တမ ၁၄၄ မောင်ဇော်ခေါင်အောင်မြင်  
၅၀ ဆသက ၁၈၄ မမေမီမင်းသျှင်  
၅၁ ဆတမ ၅၁၃ မရွှန်းလဲ့မော်ဦး  
၅၂ ဆမဥ ၂၃၈၆ မအိမြတ်နိုးအောင်  
၅၃ ဆကရ ၃၇ မကြယ်စင်ခင်