ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်အောင်)
 
စဉ် ဘာသာရပ် စုစုပေါင်းဦးရေ
မြန်မာစာ ၁၂၄
မြန်မာမှုပညာ
အင်္ဂလိပ်စာ ၆၁
ပထဝီဝင် ၁၅
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ ၇၆
သမိုင်း ၁၇
ဒဿနိကဗေဒ ၃၀
စိတ်ပညာ ၃၉
ဥပဒေပညာ ၁၂၂
၁၀ အရှေ့တိုင်းပညာ ၁၅
၁၁ နိုင်ငံတကာ ၁၂၀
၁၂ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ၆၈
၁၃ မနုဿဗေဒ ၁၉
၁၄ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ၅၃
၁၅ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ ၅၀
၁၆ ဓာတုဗေဒ ၁၃၀
၁၇ ဇီဝဓာတုဗေဒ ၇၀
၁၈ ရူပဗေဒ ၁၁၃
၁၉ သင်္ချာ ၁၃၀
၂၀ သတ္တဗေဒ ၁၃၀
၂၁ ငါးလုပ်ငန်း ၄၇
၂၂ ရုက္ခဗေဒ ၁၁၈
၂၃ အဏုဇီဝ ၆၅
၂၄ ဘူမိဗေဒ ၁၃၉
၂၅ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ ၁၁၀
၂၆ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ ၉၃
စုစုပေါင်း ၁၉၆၂

 

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ  
        ဦးရေ ( ၉၃ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆဒဂ ၃၆၇ မောင်လွင်ဟန်မင်း  
ဆဗဟ ၁၃၂ မောင်ကောင်းခန့်ဇော်  
မလ ၉၅၃ မောင်ဝေယံမိုးမြင့်လွင်  
အဖ ၄၇ မလှယမင်းဦး  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၁၁၀ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဆကရ ၄၇၁ မယဉ်မိုးအေး  
ဆကရ ၈၂၃ မောင်ဝင်းမြတ်အေး  
ဆမက ၁၇၉ မစုပြည့်ကျော်  
ဆလသ ၁၆၃ မမြတ်ချယ်ရီဇော်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်    
အထူးပြုဘာသာ  - ဘူမိဗေဒ    
        ဦးရေ ( ၁၃၉ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
ဒစ ၄၇၈ မောင်မျိုးခိုင်သန်း  
ဆကရ ၂၃ မောင်ရှိန်းဝဏ္ဏကျော်  
အသ ၆၀ဝ မောင်ရဲနေမျိုး  
ဆကရ ၄၇၀ မောင်ရှိုင်းပွင့်အောင်  
Read more ...

တက္ကသိုလ်  -  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်  
အထူးပြုဘာသာ  - အဏုဇီ၀ဗေဒ  
        ဦးရေ ( ၆၅ ) ဦး
စဉ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်
စာမေးပွဲခုံအမှတ်
အမည် မှတ်ချက်
စရ ၁၄၃၀ မဇင်မင်းနိုင်  
နဇတ ၁၁၈ မယွန်းရွှေရည်မြင့်  
ဆကရ ၇၀၂ မရွှေပန်းချီမိုး  
ဆဒဂ ၁၆၉ မဆုမေဇွန်  
Read more ...